Thalita Smit

Privacyverklaring

Smit en Cornelder Bedrijfstrainingen werkt zorgvuldig en verwerkt persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring staat heldere en transparante informatie over hoe Smit en Cornelder omgaat met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens 
Smit en Cornelder verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch en/of schriftelijk contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt. Daarnaast kan Smit en Cornelder jouw persoonsgegevens verwerken omdat je gebruik maakt van de diensten van onze diensten en/of in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.
Smit en Cornelder kan onderstaande persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Smit en Cornelder en/of omdat je deze zelf verstrekt:
– voor- en achternaam
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres
– IP-adres.

Wat is de bewaartermijn?
Smit en Cornelder bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk, fiscaal of praktisch nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst met je tot stand komt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Smit en Cornelder verstrekt jouw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@smitencornelder.nl  Smit en Cornelder zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiligingsmaatregelen
Smit en Cornelder neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op:

Smit en Cornelder Bedrijfstrainingen
info@smitencornelder.nl
06-21165335

Privacyverklaring Smit en Cornelder Bedrijfstrainingen
September 2024

This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy

Deze inhoud is beschermd. Rechtermuis functie is uitgeschakeld.